26e zondag door het jaar

In U is alleen maar ‘ja’. In het Evangelie van dit weekend houdt Jezus ons met een parabel over een vader en twee zonen een spiegel voor. Hoe zit het met ons ‘ja’, met onze toewijding aan God en Zijn Rijk? Soms hellen we over naar een ‘nee’ en oordelen we dat ons engagement mager uitvalt. Maar het kan ook zijn dat we onszelf roemen op ons ‘ja’ en de ander oordelen omdat die volgens onze maatstaven meer zou kunnen doen. De werkelijkheid is dat we zelf ‘verdeeld zijn tussen ja en neen’, zoals de Vlaamse jezuïet Frans Cromphout het in onderstaand gebed uitdrukt. Het laat zien dat we in die tegenstelling in ons van ‘ja en neen’, van ‘willen en niet-willen’ alleen maar kunnen bouwen op God in wie volledig ‘ja’ is:

 

God, gij alleen zijt het licht onder de duisternis.

Wij zijn verdeeld tussen

goed en kwaad,

tussen ja en neen.

In U is alleen maar ja.

Geef dat wij aanwezig zijn

in de woorden die wij spreken,

en dat we ons laten vinden

door allen die ons nodig hebben.

Verdrijf de duisternis van ons hart

en laat uw licht verschijnen in ons leven:

Jezus Christus, onze Heer.

 

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator