25e zondag door het jaar

Menselijke rechtvaardigheid en goddelijke goedheid. Op onderstaand prentje uit 1537 worden drie handelingen in beeld gebracht. In de eerste plaats de uitnodiging om te komen werken in de wijngaard van de heer (op de achtergrond). Op de tweede plaats het werken zelf in de wijnaard: de arbeiders zijn aan het snoeien. In de derde plaats de uitbetaling: links staat de heer, naast hem zijn rentmeester met een geldtas in de hand. Hij overhandigt aan een van de arbeiders zijn loon: één denarie. De twee anderen hebben hun denarie al ontvangen, ze houden de munt vast en kijken ernaar. We kunnen niet zien wie die werkers zijn aan wie hun loon wordt uitbetaald: zijn het de arbeiders die ‘s morgens vroeg zijn geronseld, zijn het de werkers van het derde, van het zesde, van het negende of van het elfde uur? Dat doet er ook niet toe, want ze krijgen allemaal hetzelfde loon: één denarie de man. En daar wringt het. Want volgens de menselijke logica zouden de eerstgeroepenen veel meer moeten verdienen dan de werkers van het elfde uur. Maar hier is geen menselijke logica in het spel, maar een goddelijke. Geen menselijke rechtvaardigheid, dus geen loon naar werken, maar goddelijke goedheid: geen verdienste, maar gift.

houtsnede uit 1537, gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator