25e zondag door het jaar

Slimme rentmeester geprezen. Een houtsnede uit het einde van de vijftiende eeuw in Dat boec vanden leven ons heren Jhesu Christi van Ludolf van Saksen illustreert het evangelie van de 25e zondag van het jaar, Lucas 16:1-13, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Het onderschrift bij de houtsnede luidt: Vanden bosen meyer oft baelyu oft rentmeester. We zien rechts de heer die zijn rentmeester wilde ontslaan. Want hij had gehoord dat deze de eigendommen van zijn heer verkwistte. Links zien we de in het nauw gebrachte rentmeester. Om zijn hachje te redden bedacht hij een list: hij schonk de schuldenaars van de heer een deel van hun schuld kwijt opdat hij bij hen een onderkomen zou kunnen vinden. We lezen in het evangelie: En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld.

Een lastig evangelie. Zo is het niet duidelijk wie met ‘heer’ in de laatste zin bedoeld is: de heer uit de parabel, of Jezus die commentaar geeft op het verhaal. Maar het gaat er in ieder geval om dat de rentmeester geprezen wordt omdat hij meteen tot actie was gekomen en zich had gered uit de penibele situatie waarin hij verkeerde. Nu gaat het bij een parabel altijd om een bepaald punt, dat van toepassing is op het gehoor aan wie het verhaal wordt verteld. Jezus’ toehoorders moesten beseffen dat ook zij, evenals de rentmeester, zich in een situatie bevonden waarin zij onmiddellijk moesten handelen. De parabel is een oproep tot bekering, zonder uitstel, want het Rijk Gods – Gods nieuwe wereld – staat voor de deur. Jezus roept zijn gehoor op om zich te redden uit een wereld die beheerst wordt door onrecht en geweld, een wereld waarin de rijken de armen uitpersen – zie de eerste lezing uit Amos (8:4-7) – en om toe te treden tot Gods nieuwe wereld, waar aan armen recht wordt gedaan. Maar dit rijk komt niet vanzelf, je moet het zelf waarmaken.

Peter van Dael SJ

 

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator