24e zondag door het jaar

“Wat is het grootste gebod”, vragen Schriftgeleerden aan Jezus, deels om hem uit te dagen en te vangen, maar waarschijnlijk toch ook omdat ze oprecht geïnteresseerd zijn in zijn theologische opvattingen. En het antwoord bevalt hen: “als eerste houden van God en als tweede, daaraan gelijk, houden van de ander zoals van jezelf.” Dat staat zo letterlijk in de Joodse heilige Schrift en dat is de basis voor de Tien geboden en voor de hele uitgewerkte voorschriften van de Joodse wet. Daarom was het ook zo ingewikkeld voor die eerste christenen, bijna allemaal van Joodse origine, om die voorschriften los te laten. De debatten en beslissingen daarover kunt u nalezen in het boek Handelingen. Daarom vond Petrus dat hij terecht een toch wel edelmoedig voorstel deed toen hij Jezus vroeg, hoe dat met vergeven van die naaste in de praktijk moest gaan. Voorstellen en uitwerkingen, die passen binnen de menselijke maat van denken en doen. “Neen, zeg Ik u”, zegt Jezus, “niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal vergeven.” Niet denken en doen volgens de menselijke maat, maar leven en samenleven volgens het goddelijke ideaal: houden van God en van de naaste zoals van jezelf. Drie relaties, die zo met elkaar verbonden zijn, dat ze wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn.

Dus: alles wat met God te maken heeft, heeft ook met mij en met alle andere mensen te maken. Én: alles wat met mij te maken heeft, gaat dus ook over God en mijn medemensen. Én: wanneer het gaat over andere mensen, dichtbij en veraf, in verleden, heden en toekomst, gaat dus ook over mij en over God. Praktische uitwerking hangt natuurlijk altijd samen met concrete omstandigheden, maar deze drie-eenheid van relaties ligt aan de basis van alles waar wij als mensen ermee bezig zijn; ze zijn de rots, het fundament waarop ons hele bestaan gebouwd is.

Predikant van het weekend: Bart Beckers SJ

 

Afbeelding: ‘De verloren zoon’ door Oleg Korolev

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator