22e zondag door het jaar

Dit schilderij van Rembrandt laat een treurende Jeremia zien. Ondanks zijn waarschuwingen wordt Jeruzalem in brand gezet door de troepen van Nebukadnessar. (Jer. 39, 8) In de afbeelding steunt Jeremia met zijn elleboog op de Bijbel (ook al bestond de Bijbel toen nog niet in die vorm). We horen in de eerste lezing dit weekend hoe hij ervan getuigt dat God hem heeft verleid om aan het volk te profeteren wat er gaat gebeuren. Hoe zeer het Jeremia ook aan het hart gaat, hij kan zich niet tegen God verzetten. Het volk zal in ballingschap gaan. Gelukkig is hiermee niet alles gezegd: de ballingschap zal slechts tijdelijk zijn. Jeremia mag eveneens aan het volk verkondigen dat God een nieuw verbond met hen zal sluiten, door zijn wet te schrijven in hun hart. (Jer. 31, 33) Dat zal Jeremia uit zijn treurnis verlossen.

Illustratie: Rembrandt Harmensz. van Rijn, Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem. 1630, Rijksmuseum.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator