21e zondag door het jaar
21e zondag door het jaar

In het evangelie van deze zondag wordt aan Jezus gevraagd of er maar weinig mensen gered zullen worden. Als je de tekst aandachtig leest dan merk je dat Jezus daar geen sluitend antwoord op geeft. Wel gaat Hij expliciet in op de eigen verantwoordelijkheid van de individuele gelovige. Ons doen en laten, onze concrete manier van dagdagelijks in het leven staan, meer in het bijzonder, de wijze waarop we omgaan met onze naaste, of met het milieu, zijn van het grootste belang. Wij, mensen, zijn verantwoordelijk.

Predikant van dit weekend: Nikolaas Sintobin SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator