21e zondag door het jaar
21e zondag door het jaar

Van vijfduizend naar twaalf. Een maand lang is het evangelie genomen uit het 6de hoofdstuk van Johannes. Dit hoofdstuk begon, vijf weken geleden, als een succesverhaal: een menigte van meer dan vijfduizend mensen werd gespijzigd (Joh. 6:1-15). De mensen waren enthousiast. Maar gaandeweg slonk het enthousiasme. De leidende kringen wezen Jezus af (6:41). Vandaag horen we dat een groot aantal leerlingen het laat afweten. Dit is afgebeeld in een prentenbijbel uit 1537: links spreekt Jezus over het brood des levens (6:22-59), rechts keert een aantal leerlingen zich van Jezus af (6:60-66). Alleen de twaalf bleven over. Van vijfduizend naar twaalf. Ook met die twaalf is iets aan de hand. Petrus en Judas zullen door Jezus satan of duivel worden genoemd. Petrus omdat hij zich verzette tegen de weg van Jezus (Mt. 16:23), bovendien zou hij hem driemaal verloochenen. Judas omdat hij Jezus zou uitleveren (Joh. 6:70-71). Satan of duivel betekent tegenstrever. De tegenstrevers bevinden zich dus ook onder de getrouwen. We kunnen deze lijn doortrekken, want de tegenstrevers bevinden zich ook onder ons, in de kerkgemeenschap. Maar dit betekent niet dat wij moeten wanhopen, wan God blijft ons trouw. Hij vergeeft ons onze ontrouw en biedt ons steeds nieuwe kansen.

Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

Lieven de Witte, 1537

Lieven de Witte, 1537

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator