20ste zondag door het jaar
20ste zondag door het jaar

Gods heil is bestemd voor iedereen. Vindt u het ook zo vervelend als u aangesproken wordt door een bedelaar M/V. Hebt u dan ook de neiging om voorbij te lopen met ‘n blik van “ik heb u niet gehoord of gezien”? Ik doe dat regelmatig als ik te voet onderweg ben in Amsterdam.

Maar als ik Jezus en zijn leerlingen hetzelfde zie doen, dan irriteert me dat toch. Die Kananese vrouw uit het evangelie bedelt bij Jezus om een gunst voor haar dochter, maar Jezus loopt door en doet of Hij haar niet hoort of ziet. Waarom irriteert me dat dan? Moet ik toch eens wat meer over nadenken. Die vrouw heeft het geloof dat Jezus haar kan helpen, en ze heeft gelijk.

Die bedelaar heeft het geloof dat ik hem of haar kan helpen, en gelijk hebben ze. Vindt u ook dat we langzamerhand te veel vreemdelingen door onze stad zien lopen? Voelt u zich ook zo nu en dan een vreemde in onze eigen stad? Amsterdam is toch op de eerste plaats voor de Amsterdammers?

Zo was Jezus ook op de eerste plaats voor zijn eigen Joodse volk. Dat vond Jezus zelf en zijn leerlingen ook. Maar het geloof van die Kananese vrouw in nood had geen boodschap aan die exclusiviteit van Jezus’ zending. De schoonheid en sfeer van onze unieke stad is er om door vriend en vreemde genoten te worden, zoals God’s heil beschikbaar is voor u en voor ons en voor alle mensen.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator