20e zondag door het jaar
20e zondag door het jaar

Eeuwig leven. De levensverwachting van de mensen in onze streken wordt steeds langer. Door betere voeding, betere hygiene en betere medische zorg is een honderdjarige al geen grote uitzondering meer. Maar ‘eeuwig leven’ zit er voorlopig nog niet in, en er zijn ook niet veel mensen die zolang zouden willen leven. Toch is ‘eeuwig leven’ een vooruitzicht dat ons door Jezus in het evangelie, ook deze zondag weer, wordt aangeboden. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven.” En even later horen we weer: “wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven”.

Het is duidelijk dat Jezus het met dat ‘eeuwige leven’ niet over oneindig veel levensjaren kan hebben. Immers alle mensen vóór ons, christen of niet, zijn gestorven, ook zij die veelvuldig de H. Communie hebben ontvangen. Als Jezus het heeft over ‘eeuwig leven’ dan bedoelt hij een bijzondere kwaliteit van leven. Een leven met een hoofdletter, dat werkelijk de naam ‘Leven’ verdient.

Eeuwig leven is een leven zoals Jezus het geleefd heeft. Een leven, onlosmakelijk verbonden met God de Vader. Jezus leefde zozeer met de Vader verbonden dat hij kon zeggen: “Ik en de Vader zijn één!” Die eenheid biedt Jezus ons aan. Hij wil met ons verenigd leven en heeft daar geen beter beeld voor gevonden dan: zichzelf te eten geven. Iedere viering van de Eucharistie wil ons meenemen in dat geheim. Bij het bereiden van de beker tijdens de offerande giet de priester een klein beetje water bij de wijn en zegt dan zachtjes: “Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.”

Gregory Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator