20e zondag door het jaar

In het Evangelie van vandaag is er sprake van een conflict, een belangentegenstelling en nog wel tussen Jezus en een buitenlandse vrouw. Een Kananeese vrouw komt naar Jezus toe en met grote vasthoudendheid vraagt ze aan Jezus of Hij haar dochter kan genezen. Maar Jezus reageert eerst helemaal niet en dan ronduit afwijzend. Toch zal Hij even later haar verzoek inwilligen, omdat zij volhardt in haar geloof in de Messias.

Predikant: Ward Biemans SJ

Afbeelding: Jezus en de Kananeese vrouw door Mattia Preti, ca. 1660.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator