1e zondag Vastentijd

In het evangelie van Marcus lezen we dat Jezus in de woestijn door Satan op de proef werd gesteld (Mc. 1:13). Matteüs noemt drie beproevingen, die in deze miniatuur in beeld worden gebracht. Drie keer wordt Jezus geconfronteerd met de duivel. De duivel met zijn sik, zijn horens en de doornachtige uitsteeksels op zijn schouders en ellebogen heeft een tweede gezicht op de onderkant van zijn buik. Hij spreekt Jezus toe, terwijl hij wijst naar dingen waar het gesprek over gaat. Links boven zijn het de stenen die Jezus in broden moet veranderen (Mt. 4:3). Rechts boven zit Jezus op een berg en wijst de duivel hem op een aantal spullen die de pracht van alle koninkrijken van de wereld voorstellen (Mt. 4:8-9). Beneden zit Jezus op het hoogste punt van de tempel (Mt. 4:5-6). Satan trachtte Jezus te verleiden tot een leven van spectaculaire daden, rijkdom en  macht. Maar Jezus liet zich niet ompraten. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van God en het geluk van de mensen. In de veertig dagen in de woestijn heeft Jezus zijn keuze gemaakt, een keuze voor Gods nieuwe wereld.

Predikant: Peter van Dael SJ

Afbeelding: Jezus door Satan op de proef gesteld. Miniatuur in een Engels psalter uit 1212-1230 in The Morgan Library te New York.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator