1e zondag Advent

Dit prentje uit 1537 illustreert het Evangelie van de eerste zondag van de Advent. We lezen in Matteüs 24:37-44 dat Jezus zijn tot waakzaamheid maant omdat de wederkomst des Heren onverwacht zal plaatsvinden. Rechts boven zien we de dief die inbreekt als de heer des huizes afwezig is: ‘Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan.’ Wij geloven niet meer letterlijk in een onverwachte wederkomst des Heren. Maar wel geloven wij dat wij waakzaam moeten zijn, want ieder ogenblik telt. Wij worden opgeroepen om steeds opnieuw mee te bouwen aan Gods nieuwe wereld, een wereld waarin mensen naar elkaar luisteren en elkaar van dienst zijn.

Peter van Dael SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator