1e zondag Advent
1e zondag Advent

Deze zondag steken we de eerste kaars op de adventskrans aan. Met een verlangen naar licht dat ons hoop en richting geeft. We kunnen daarbij het volgende gebed bidden:

Dat er licht mag zijn:
licht in onze ogen, dat we elkaar kunnen zien, zo goed als nieuw.

Licht in ons hart:
dat we ruimte scheppen, plaats maken voor elkaar en de mensen die ons gegeven zijn.

Licht in onze gedachten:
dat we in deze adventstijd mogen beseffen wat ons draagt: Zijn woord dat ons bijlicht op onze levensweg.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid mag heersen.

Licht in onze relaties:
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Wij bidden dat er licht mag zijn in onze Kerk
om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem die zegt:
Ik ben het licht van de wereld,
vandaag en alle andere dagen tot in eeuwigheid.
Heer, geef ons uw licht.

Predikant van dit weeekend: Bart van Emmerik SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator