1e zondag 40dagentijd
1e zondag 40dagentijd

Veertigdagentijd! Hoezo, veertig dagen? Als we de dagen tellen tussen Aswoensdag en Paaszondag dan zijn dat 47 dagen. Maar in de voorbereidingstijd voor Pasen tellen we de zondagen niet mee en zo komen we tot veertig dagen. Maar waarom moet die voorbereiding precies veertig dagen duren? Dat getal 40 heeft in de Bijbel hele diepe wortels.
Het begint al bij het verhaal van de zondvloed. Er wordt verteld dat de vloed de aarde overstroomde veertig dagen lang. En toen het water weer begon te zakken duurde het nog veertig dagen totdat Noach het venster van de ark opende om te zien of er weer leven mogelijk was.
De tocht van de Israëlieten door de woestijn uit de slavernij naar het beloofde land duurde volgens de Bijbel veertig Jaar.
En de grote man Elia wordt door God geroepen om zijn profeet te zijn. God geeft hem spijs en drank en door dit voedsel gesterkt liep hij veertig dagen en veertig nachten door de woestijn tot de berg van God.
Ook van Jezus vertelt het evangelie dat hij na zijn doop de woestijn in trok en daar veertig dagen bleef en vocht met de duivel.
Telkens weer veertig jaren of dagen om van dood naar leven te komen, van slavernij naar vrijheid, van vluchteling naar man Gods, van nieuw gedoopte tot overwinnaar van het kwaad.
Nu zijn er veertig dagen voor ons, om vanuit onze alledaagsheid te komen tot verdiept en vernieuwd leven met God. Veertig dagen om echt Pasen te kunnen vieren!

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator