1e zondag 40dagentijd
1e zondag 40dagentijd

Bekoring: het parcours van iedere christen. De Belgische trappist, André Louf schrijft: “De paasweg in navolging van Jezus is ook een confrontatie met de Prins van het kwaad, van de eerste bekoring in de woestijn tot het hoogtepunt ervan in de tuin van Gethsemane, bij de passie en op het kruis. Het parcours van de leerling is evenzeer gemarkeerd door de bekoring, de onvermijdelijke bekoring, enige weg van het heil.”

Dit citaat laat zien dat bekoord worden bij het christen-zijn hoort. Ook Jezus heeft moeten strijden tegen een beweging die hem van zijn Vader en zijn roeping af wilde brengen: de tegenbeweging van de ‘vijand’, die ons van God wil verwijderen. De paasweg van Jezus toont ook waar we onze kracht kunnen vinden. Het kordaat herkennen van die ‘tegenbeweging’ van de vijand, de weigering om erin mee te gaan en je steun zoeken bij God vormen de ‘gevechtsuitrusting’ van de christen in deze innerlijke strijd die bij ons christelijk leven hoort. Die uitrusting wordt in de christelijke traditie ‘geestelijke onderscheiding genoemd’.

Die onderscheiding is geen specialisme van experts, maar een gave die aan iedere christen wordt gegeven. Doelend op deze gave van onderscheiding schrijft Johannes aan zijn medegelovigen van toen en nu: “Geliefde, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten, om te zien of ze wel van God komen.” (1Joh.4,1) Jezus beheerste die onderscheiding van de geesten als geen ander. In de bekoringen in de woestijn strijdt hij ook voor ons en leert ons hoe we in de beweging naar God toe kunnen standhouden. Die innerlijke strijd die bij ons christen-zijn hoort is geen sadistisch uittesten of we aan een bekoring toegeven of niet. Het is wel een beproeving van onze relatie met God: een kans om ons godsvertrouwen te verdiepen en bij Hem onze sterkte zoeken. Zoals Jezus dat deed vanaf de eerste bekoring in de woestijn tot in de beproeving op Golgotha.

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator