19e zondag door het jaar
19e zondag door het jaar

Als de profeet Elia bijna bezwijkt onder zijn opdracht en hij verlangt te sterven, brengt zijn kritieke toestand hem tot het inzicht dat er een diepere laag is onder zijn ervaringen. Hij krijgt geen mooie dood, maar integendeel voedsel wat hem opwekt. God maakt van zijn crisis een nieuw begin. Ook Jezus geeft dat devies: ‘Sta op en eet’ – sta op en leef.

Predikant: Ben Frie SJ

Foto: De raven brachten Elia ‘s morgens en ‘s avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. (1 Koningen 17, 6)


 

When the prophet Elijah almost collapses under his mission and desires to die, his critical condition leads him to realize that there is a deep layer among his experiences. He doesn’t get a beautiful death, but on the contrary receives food that awakens him. God is making a new beginning out of his crisis. So Jesus also gives the motto: ‘Rise and eat’, rise and live.

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator