De Krijtberg & corona
De Krijtberg & corona

Het is uit voorzorg en om de verspreiding van het corona-virus te beperken dat we de maatregelen volgen die in heel onze samenleving van kracht zijn. Voor de Krijtberg betekent dit concreet het volgende:

De eucharistievieringen in het weekend (zaterdag 17.15 uur en zondag alle vieringen) zullen tot 13 april niet plaatsvinden.

Groepsbijeenkomsten (repetities, catechesebijeenkomsten, recepties, concerten) kunnen geen doorgang vinden, met uitzondering van vieringen in kleine kring (bijv. doopvieringen).

In deze dagen proberen we minstens te blijven doen wat van de kerk verwacht mag worden: troost bieden in tijden van zorg. Het is daarom dat we de kerk open proberen te houden. Zie de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage voor de actuele stand van zaken.

Van maandag- tot en met zaterdagmiddag om 12.30 uur viert de Krijtberg een Eucharistieviering*, met inachtneming van de bepalingen die al golden: afstand bewaren en fysiek contact vermijden; de communie wordt uitsluitend op de hand uitgereikt. *Wijzigingen voorbehouden: zie de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage voor de actuele stand van zaken.

In deze dagen worden we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. We moeten elkaar waar mogelijk steunen, maar elkaar niet nodeloos verontrusten. Er is uiteraard begrip voor persoonlijke keuzes waardoor het dienstwerk mogelijk ook beperkingen ondervindt.

Onderstaand vindt u extra mogelijkheden om in gebed onze roeping als christenen trouw te blijven.

Pater Ben Frie SJ, rector

 

De preek van zondag jl.: Preek van zondag 15 maart 2020

www.jezuieten.org

https://biddenonderweg.org/

https://igniswebmagazine.nl/

https://gewijderuimte.org/

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator