18e zondag door het jaar
18e zondag door het jaar

God wil ons leven geven. Jezus zegt: “U zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.” Dit zinnetje kan een oproep zijn voor ons om eens na te denken waarom wij naar God gaan. Hoe bidden wij tot God? Waarom komen wij naar de eucharistie? Is het omdat honger hebben, omdat wij verlangen naar veel wat we niet hebben? Verlangen wij van God dat Hij onze honger verzadigt?

Jezus vraagt ons te geloven, te geloven in Degene die God naar de wereld zendt. Jezus vraagt ons te geloven dat God op zoek is naar ons. Je kan bijna zeggen dat God honger heeft. God heeft honger naar contact met mensen, met ons.

Predikant: Toon Suffys SJ


 

Jesus says: “You are looking for Me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled.” This phrase may be an appeal to us to think about why we are going to God. How do we pray to God? Why do we come to the Eucharist? Is it because we are hungry, because we long for much that we do not have? Do we ask God to give us what we desire?

Jesus asks us to believe, to believe in the One that God has sent to the world. Jesus asks us to believe that God is looking for us. You can almost say that God is hungry. God is hungry for contact with people, with us.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator