16e zondag door het jaar

Jezus onderricht in gelijkenissen. Drie gelijkenissen horen we in het evangelie van deze zondag. Het zijn parabels over het Rijk der Hemelen, waarvan Jezus voortdurend de komst aankondigt. Dat Rijk der Hemelen vindt bij zijn komst goed en kwaad naast elkaar staan. Dat horen we in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Het begint heel klein, maar zal uitgroeien tot een alomvattend Rijk. Dat wordt verbeeld door het verhaal van het mosterdzaadje. Het Rijk der Hemelen ontwikkelt zich vrijwel onmerkbaar, maar vernieuwt alles van binnen uit. Dat is net als bij die vrouw die gist mengt in haar meel.

Maar waarom onderricht Jezus zijn toehoorders steeds in gelijkenissen? Waarom niet recht toe recht aan zeggen wat je bedoelt? In het evangelie vinden we twee verklaringen: Een onthullende verklaring en een verhullende verklaring.

De onthullende verklaring is, dat beelden veel beter dan woorden doen aanvoelen waar het bij het Rijk der Hemelen eigenlijk om gaat. Woorden worden zo gemakkelijk verkeerd verstaan, terwijl een beeld veel ondubbelzinniger zichtbaar maakt wat geopenbaard wil worden. Franciscus van Assisië drukte zijn volgelingen op het hart het evangelie op alle mogelijke manieren te verkondigen, als het niet anders gaat desnoods zelfs met woorden.

De verhullende verklaring is, dat er onder het gehoor van Jezus mensen waren met zeer diverse motivaties en verlangens. Dat hoorden we vorige zondag al in de parabel van de zaaier. Het goede zaad viel op zeer verschillende grond. Alleen wie werkelijk open staat voor Jezus en zijn boodschap zal door de beelden van de parabels heen kijken en gaan meewerken aan de komst van het Rijk der Hemelen. Voor die toehoorders, de leerlingen, verklaart Jezus hoe Hij de parabel bedoelt. De overigen hebben tenminste een goed verhaal gehoord.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator