15e zondag door het jaar

Het eeuwige leven – Gods koninkrijk.

Deze houtsnede uit 1537 illustreert het evangelie van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:30-37). We zien hoe de Samaritaan zich over de gewonde man heen buigt en hoe de priester en de leviet in een boog om hem heenlopen. Op de achtergrond is links de rover te zien, die er met de buit vandoor gaat, rechts de herberg waar de Samaritaan de gewonde man naartoe brengt. Hier worden de ethiek van de wet en de ethiek van de liefde tegenover elkaar gezet. De priester en de leviet willen een dode of halfdode niet aanraken. Daardoor zouden ze hun cultische reinheid verliezen. Volgens de ethiek van de wet word je beloond met het eeuwige leven wanneer je de religieuze regels nauwkeurig onderhoudt. De Samaritaan van de andere kant symboliseert de ethiek van de liefde. Het eeuwige leven – Gods koninkrijk – begint daar waar mensen houden van God en van elkaar, wie en hoe die ander ook is.

Peter van Dael SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator