15e zondag door het jaar
15e zondag door het jaar

Ben je niet goed snik? Wat is er met jou? In de tijd van de profeet Amos hadden de Joden deze uitdrukking: ‘Ben jij ook van bij de profeten?’ Profeten waren niet welkom in Israël, want ze zaaiden onrust. Ze zeiden hardop wat niet gezegd mocht worden.

En wat is dan hun profetische, hun kritische opdracht? Roep op tot oprechtheid, streef naar herstel van het geestelijk leven dat vrij maakt. Wees een krachtbron te midden van zoveel dat ontkracht en zinloos maakt.

Predikant: Ben Frie SJ


Are you going mad? What is wrong with you? In the time of the prophet Amos, the Jews had this expression: “Are you also with the prophets?” Prophets were not welcome in Israel because they were spreading unrest. They said out loud what should not be said.

And what is their prophetic, their critical mission? Call for sincerity, strive for the restoration of the spiritual life that sets you free. Be a source of power in the midst of so much that weakens and makes things meaningless.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator