14e zondag door het jaar

Ommekeer, daar gaat het dit weekend over. Alles achterstevoren en ondersteboven. Wij mensen, die – niet geheel ten onrechte – onze zaken en gemeenschappen zo graag geordend en overzichtelijk hebben, worden door de Schrift erop gewezen, of beter wellicht, eraan herinnerd, dat wij, wanneer wij oprecht als christenen willen leven, die orde en dat overzicht ten diepste niet zelf mogen bepalen; dat wijzelf in ons persoonlijk leven én in onze gemeenschappen niet de existentiële norm der dingen zijn. Bovendien geloven wij dat ook, dat bidden wij elke week opnieuw als we als Gods kinderen, als Gods gemeenschap, in zijn huis bij elkaar komen om onze band met hem en met elkaar te vieren. Onze geloofsbelijdenis zet dat voor ons helder op een rijtje: wij geloven in één God, de Vader, die ons geschapen heeft, de Zoon, die ons verlost heeft en de Geest, die ons tot één heilige gemeenschap maakt en die vanaf de tijd der apostelen overal ter wereld draagt en bezielt. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis doen wij als Hij, scheppen ook wij orde uit de chaos en dat is goed, zoal Zijn schepping tenslotte ook goed is. Tegelijkertijd weten we ook, dat als we scheppend bezig zijn, maar niet naar zijn beeld en gelijkenis, wanneer we onze eigen rijkjes willen stichten, dat het dan mis kan gaan, en soms goed mis.

En dus richten de lezingen van vandaag, via de stem van Jezus zelf en van de profeet en de apostel, ons kompas weer in de goede richting, richten ze onze blik weer naar buiten, naar de ander. Ook die is namelijk kind van God en dus door de Vader als zuster en broeder aan ons gegeven, een geschenk dat we in dankbaarheid en vreugde zouden moeten aannemen, juist omdat het van God komt. Jubelen, dus, om de komst van de Vredesvorst;  leven, dus, door de Geest, die opwekt van de dood; rusten, dus, onder het juk van liefde en barmhartigheid. Dan zijn wij werkelijk ingezetenen van het ware Koninkrijk en kunnen we dat ook in de wereld van nu en alledag laten groeien door onze eigen bijdragen.

Predikant van het weekend: Bart Beckers SJ

Afbeelding: Jezus trekt binnen in Jeruzalem (Jesus Mafa)

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator