14e zondag door het jaar
14e zondag door het jaar

“Ga het Rijk Gods verkondigen” dat zegt Jezus tegen ons. Hij stuurt tweeënzeventig leerlingen op pad om overal te gaan waar Hij van plan is te komen. Tweeënzeventig is zes maal twaalf: niet alleen naar de twaalf stammen van Israël, maar naar alle volkeren worden wij gezonden.
In deze tijd van migratie en deze maanden van vakantie-uittocht zijn veel mensen op weg. Welke boodschap dragen zij uit? Of, zijn wij ons bewust van de zending die Jezus ons meegeeft? Hij vraagt ons vrede te brengen en mensen te laten voelen dat het Rijk Gods nabij is. En daarbij dankbaar te zijn omdat onze naam in de hemel opgetekend is.

Predikant: Toon Suffys SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator