12e zondag door het jaar
12e zondag door het jaar

De gedachte dat wij geborgen zijn in Gods hand is weliswaar ver uit onze samenleving gebannen, maar maakt desalniettemin deel uit van ons geloofsgoed. In het evangelie van dit weekend horen we Jezus zeggen dat zelfs iedere haar op ons hoofd is geteld. Dit betekent, dat het onze roeping is om te komen tot de goddelijke zaligheid. Want God heeft ons ter wereld gebracht om Hem te kennen, te dienen en te beminnen, en zo in het paradijs te komen. (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1721) Deze zaligheid overstijgt het verstand en de louter menselijke krachten. Ze is het resultaat van een vrij geschonken gave van God. De tien geboden, de bergrede en de leer van de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen, beschrijven ons de wegen die leiden naar het rijk der hemelen.

Predikant van dit weekend: Ward Biemans SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator