11e zondag door het jaar
11e zondag door het jaar

God’s manier van doen. Bij herhaling laat de bijbel ons zien, dat onze menselijke manier van doen geheel anders is dan God’s manier van doen. Mensen zoeken grootheid, rijkdom en macht. Maar God lacht daar om en kiest het kleine uit om het grote te beschamen.

In de eerste lezing van deze zondag en in het evangelie wordt ons verteld, dat een heel klein twijgje, door God in de grond geplant, uitgroeit tot een machtige ceder. En het onbeduidendste zaadje van de mosterdplant zal, eenmaal gezaaid, opschieten en groter worden dan alle tuingewassen. Zie je wel, dan worden ze toch weer groot en machtig. Ja, maar niet om zichzelf op de borst te kloppen en te pronken, maar om onderdak te bieden aan vogels van allerlei gevederte. God kiest er bij voorkeur voor om het kleine en onaanzienlijke te roepen om zijn werk te doen, terwijl de groten hun eigen plannen najagen en daarin hun ondergang tegemoet gaan.
Het is zoals Maria zingt in haar Magnificat: Machthebbers stoot Hij van hun tronen; arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Predikant: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator