Laatste nieuws

Vieringen & Evenementen

Beeldje van H. Franciscus Xaverius op de ceremonie-staf van de Krijtberg

 

                                                                    OVERDRACHT VAN RECTORAAT EN WISSELING VAN HET PASTORALE TEAM

Op zondag 1 oktober zal pater Ben Frie SJ aantreden als nieuwe rector van de Krijtberg. Ook pater Toon Suffys SJ zal dan zijn werk als assistent op zich nemen. Paters Bart Beckers SJ en Gregory Brenninkmeijer SJ zullen terugtreden. Pater Beckers zal op 1 november vertrekken naar Australië i.v.m. het tertiaat, de laatste fase van vorming voor jezuïeten. Pater Brenninkmeijer blijft in Amsterdam wonen en zal het werk van de Krijtberg en het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit blijven ondersteunen.

We zullen deze wisseling plechtig vieren met een speciale hoogmis op zondagochtend 1 oktober om 10.30 uur. Pater Johan Verschueren, de regionale overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen, zal in deze mis voorgaan. Aansluitend zal er in de kerk de mogelijkheid zijn om afscheid te nemen en kennis te maken.

Deze mis zal de enige mis zijn op die zondagochtend. De gebruikelijke missen van 9.30u, 11.00u en 12.30u komen hiermee te vervallen. De Engelstalige avondmis (30 september) van 17.15u en de Nederlandstalige avondmis (1 oktober) van 17.15u gaan wel gewoon door.

 

Nieuwsbrief

Onze recente Nieuwsbrief.   Scrol naar beneden om in te schrijven en ontvang hem elke vrijdag in uw inbox.

Sacramenten

Doop kinderen

Door het doopsel worden kinderen in de kerkgemeenschap opgenomen. Als ouders geeft u zo het geloof, dat u zelf ook ontvangen heeft, weer door aan de volgende generatie.

Doopvieringen voor kinderen vinden in onze kerk individueel plaats gedurende vrijwel het gehele jaar.

Eerste Communie Kinderen

In het sacrament van de Eucharistie verdiepen we onze relatie met God, die in de doop begon.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar begint eind januari. De plechtige mis vindt plaats op Sacramentsdag, de 2e zondag na Pinksteren.

vormsel Kinderen

Het sacrament van het Heilig Vormsel is onze persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren: we ontvangen de Geest van God.

Het sacrament wordt op de zondag na Pinksteren toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. De voorbereiding hiervoor begint eind januari.

Huwelijk

Het huwelijksverbond van liefde en trouw tussen man en vrouw is een teken van Gods liefde en trouw voor de mensen. Gedurende het hele jaar bestaat de mogelijkheid in de Krijtberg een huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met een van de priesters.

Doop en vormsel volwassenen

Ieder najaar wordt in de Krijtberg een cursus aangeboden voor volwassenen, die belangstelling hebben voor de katholieke kerk. Deze geloofscursus loopt tot de Paaswake van het daaropvolgende jaar, waarin de sacramenten worden toegediend aan wie daarom vragen.

Ziekenzalving en Uitvaart

Een moeilijke periode in iemands leven en ook de laatste levensfase worden door de kerk sacramenteel ondersteund door de Ziekenzalving.

De Uitvaart is de kerkelijke afscheidsviering van de gelovige, wiens leven wij dankbaar gedenken en wiens toekomst wij aan God toevertrouwen.