De Krijtberg is een rooms-katholieke kerk, vanouds toevertrouwd aan de jezuïetenorde. Wij verwelkomen mensen uit de hele wereld en wij willen hen van dienst zijn met liturgische vieringen, pastorale dienstverlening en katholieke levensvorming. Ieder die verdieping zoekt voor het leven als gelovige is welkom bij ons.

Recente nieuws over de activiteiten van de Krijtberg leest u in onze nieuwsbrief: KLIK HIER >>

 

Eucharistievieringen door de week: op maandag tot en met zaterdag, steeds om 12.30 uur.

Eucharistievieringen in het weekend: op zaterdag om 17.15 uur (Engelstalig); op zondag om 10.00 (Latijn), 12.30 (Nederlandstalig) en 17.15 uur (Nederlandstalig).

 

Ons YouTube-kanaal vindt u HIER >>

Openstelling kerkgebouw: zie Vieringen&Activiteitenoverzicht.

 

Vieringen & activiteiten

Laatste nieuws

Doop kinderen

Door het doopsel worden kinderen in de kerkgemeenschap opgenomen. Als ouders geeft u zo het geloof, dat u zelf ook ontvangen heeft, weer door aan de volgende generatie.

Doopvieringen voor kinderen vinden in onze kerk individueel plaats gedurende vrijwel het gehele jaar.

Eerste Communie Kinderen

In het sacrament van de Eucharistie verdiepen we onze relatie met God, die in de doop begon.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar begint eind januari. De plechtige mis vindt plaats op Sacramentsdag, de 2e zondag na Pinksteren.

vormsel Kinderen

Het sacrament van het Heilig Vormsel is onze persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren: we ontvangen de Geest van God.

Het sacrament wordt op de zondag na Pinksteren toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. De voorbereiding hiervoor begint eind januari.

Huwelijk

Het huwelijksverbond van liefde en trouw tussen man en vrouw is een teken van Gods liefde en trouw voor de mensen. Gedurende het hele jaar bestaat de mogelijkheid in de Krijtberg een huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met een van de priesters.

Doop en vormsel volwassenen

Ieder najaar wordt in de Krijtberg een cursus aangeboden voor volwassenen, die belangstelling hebben voor de katholieke kerk. Deze geloofscursus loopt tot de Paaswake van het daaropvolgende jaar, waarin de sacramenten worden toegediend aan wie daarom vragen.

Ziekenzalving en Uitvaart

Een moeilijke periode in iemands leven en ook de laatste levensfase worden door de kerk sacramenteel ondersteund door de Ziekenzalving.

De Uitvaart is de kerkelijke afscheidsviering van de gelovige, wiens leven wij dankbaar gedenken en wiens toekomst wij aan God toevertrouwen.