Wie wij zijn

Binnen de gemeenschap van de Krijtberg is de werkgroep Aloysius, genoemd naar de heilige jezuïet Aloysius van Gonzaga, verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van allerlei diaconale projecten. Onze stuurgroep bestaat momenteel uit: Joseph Lai en Susan Hommerson. Hebt u vragen of wilt u meehelpen, neem dan contact op via diaconie@krijtberg.nl. Wilt u hun werk financieel ondersteunen: ABN AMRO,  NL21ABNA0589987259

 

Aloysius werkt nauw samen met de caritasgroepen in de andere binnenstadskerken. De coördinatie hiervan vindt plaats binnen de Parochiële Caritas Instelling.

 

Nieuwsbrieven van Aloysius:

Vastenactie2016

Nieuwsbrief03

Nieuwsbrief02

Nieuwsbrief01

 

 SOCIALE KAART AMSTERDAM

Soms heeft een mens een steuntje in de rug nodig. Helaas is dat steuntje niet altijd in de directe omgeving beschikbaar vooral als iemands levenssituaties te complex is. Gelukkig heeft Amsterdam een groot aantal sociale/hulporganisaties. Klik hier voor de Sociale kaart Amsterdam met een selectie van instanties op het gebied van leven en wonen, financieel, eten en drinken, hulplijnen en buurtcentra.