Wie wij zijn

Binnen de gemeenschap van de Krijtberg is de werkgroep Aloysius, genoemd naar de heilige jezuïet Aloysius van Gonzaga, verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van allerlei diaconale projecten. Onze stuurgroep bestaat momenteel uit: Joseph Lai en Susan Hommerson. Hebt u vragen of wilt u meehelpen, neem dan contact op via diaconie@krijtberg.nl. Wilt u hun werk financieel ondersteunen: ABN AMRO,  NL21ABNA0589987259

 

Aloysius werkt nauw samen met de caritasgroepen in de andere binnenstadskerken. De coördinatie hiervan vindt plaats binnen de Parochiële Caritas Instelling.

 

Nieuwsbrieven van Aloysius:

Vastenactie2016

Nieuwsbrief03

Nieuwsbrief02

Nieuwsbrief01

 

 

ONZE ZUSTERKERK ST. PHILIPPE

Sinds het najaar 2015 heeft de Krijtberg een zusterpartnerschap met Saint Philip in Abobo, Abidjan.

De aanleiding was het bezoek van pater Adolfo Nicolás, toenmalig algemeen overste van de Sociëteit van Jezus aan de jezuïeten in Nederland. Hij vroeg of de Krijtberg een vaste band zou willen aanknopen met een parochie in West-Afrika. Hij stelde voor contact op te nemen met de parochie van Saint Philippe in Abobo, een voorstad van Abidjan in Ivoorkust. Het idee is daarbij dat het een wederkerige band moet worden waarbij beide partners geven en ontvangen. Nadat het contact met de pastoor, de Jezuiet Pater Serge Lorougnon, was gelegd, hebben de leden van de diaconie Aloysius van de Krijtberg, via skype en e-mail verdere contacten onderhouden. Nog geen tien jaar na de burgeroorlog in Ivoorkust proberen de mensen hun normale levens weer op te pakken. De Jezuïetenkerk Saint Philip speelt een belangrijke rol in deze periode van wederopbouw. De komende jaren willen zij starten met de bouw van een nieuw buurtcentrum. De behoefte daarvoor is groot. In dat gebouw zal ook een basisschool komen waar honderden kinderen worden voorbereid voor een betere toekomst.  

Aloysius zal zich de komende jaren inzetten voor een vruchtbaar contact tussen de Krijtberg en onze nieuwe zusterparochie. Als u interesse heeft om mee te helpen of meer informatie wil hebben over deze samenwerking, neem dan contact met de leden van Aloysius of u kunt u richten tot de rector Bart Beckers of tot Pater Brenninkmeijer.

Facebook parochie St. Philippe

Facebook caritas St. Philippe

St. Philippe, Abidjan, tijdens de mis

schoolkinderen van St. Philippe, Abidjan

SOCIALE KAART AMSTERDAM

Soms heeft een mens een steuntje in de rug nodig. Helaas is dat steuntje niet altijd in de directe omgeving beschikbaar vooral als iemands levenssituaties te complex is. Gelukkig heeft Amsterdam een groot aantal sociale/hulporganisaties. Klik hier voor de Sociale kaart Amsterdam met een selectie van instanties op het gebied van leven en wonen, financieel, eten en drinken, hulplijnen en buurtcentra. 

 

 

1902. Glasschilderkunst door Otto Mengelberg. Krijtberg. Aloysius, knielend voor Madonnabeeld, legt (op 9-jarige leeftijd) de gelofte van zuiverheid af.

1902. Glasschilderkunst door Otto Mengelberg.Krijtberg. Aloysius, knielend voor Madonnabeeld, legt (op 9-jarige leeftijd) de gelofte van zuiverheid af.

 

 LOGO_KB_DIACONIE_DEF