Paaszondag
WEBSITE_PASEN_2017

Groeien in geloof. Drie personen zijn weergegeven op de hier afgebeelde houtsnede: Maria Magdalena, de ‘andere leerling’ en Petrus. Maria Magdalena is boven rechts te zien, terwijl zij het beeld uitloopt. Verder zijn ‘de andere leerling’ (links) en Petrus (rechts) weergegeven. De ‘andere leerling’ wordt meestal geïnterpreteerd als de apostel Johannes. Deze wordt in de kunst jeugdig en baardloos afgebeeld, ook op onze houtsnede. Het gaat hier om de illustratie van vers 3-4 van de evangelielezing: Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.

Bij al het geloop in dit evangelie is sprake van verschil van snelheid en doelgerichtheid. Dit symboliseert de groei van het geloof in de opstanding. Het verhaal begint met Maria Magdalena, die de weggehaalde steen zag en dacht aan grafroof en wegliep, en eindigt met de ‘andere leerling’ die zag en geloofde. Geloven doe je niet ineens en totaal. Je groeit erin. Geloof gaat gepaard met ongeloof. Geloof heeft met vertrouwen en overgave te maken. Je moet het aandurven om uit jezelf te treden en je te geven aan de ander, of het nu de Ander is met een hoofdletter of je naaste. Zo is ook geloof een kwestie van durf. Pas als je de geloofssprong waagt, ga je geloven.

Peter van Dael SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator