‘De Academie’ is de naam waarmee het vormingsaanbod van de Jezuïeten in Amsterdam wordt aangeduid. Het omvat cursussen, lezingen, leesgroepen en dergelijk, veelal met een Ignatiaanse signatuur. Wij streven naar een zeer goede kwaliteit van ons aanbod, maar voor deelname is (meestal) geen speciale kennis of kunde vereist.

Avatar-KrijtbergAcademie

Persoonlijke geloofsvorming

LEREN MEDITEREN – MEDITATIEWEEKEND

Dit weekend is een workshop-achtige invoering in verschillende vormen van meditatie, waarbij de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers een belangrijk onderdeel vormt.

Lees meer

Meditaties en retraites

IGNATIAANS BIDDEN MET FILM

Mag je dan film kijken onder het bidden? Het lijkt wel een jezuïetengrap. Het is inderdaad mogelijk om te bidden met een film! Het witte doek kan een plaats van ‘ontmoeting’ worden met de Ander/ander, waar we in onze diepste lagen worden aangesproken. 

DRIE-MAANDEN-RETRAITE

“Ik geloof ergens wel dat God er is, maar laat die ook nu van zich horen? “God lijkt zo ver weg, heeft Hij iets te maken met mijn leven?” Voor ‘Godzoekers’ met dergelijke vragen bieden we een traject van twaalf weken aan.

Lees meer

Cursussen

HET EIGENE VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF

In de eerste lezing wordt nagedacht over wat eigen is aan de christelijke geloofshouding. De volgende twee lezingen gaan meer in het bijzonder over wat geloven in Jezus eigenlijk wil zeggen.

EEN WEEKEND OM TOT STILTE TE KOMEN EN TE LEREN BIDDEN

Een weekend stilte en rust in de Oude Abdij van Drongen (bij Gent, België). De weg vinden naar jezelf en naar God. Jezelf de tijd gunnen – eindelijk – om stil te vallen en wat te bidden. Bidden betekent meer en intenser leven. Je kan het leren.

Lees meer

Lezingen

AMORIS LAETITAE

In twee avonden worden de hoofdlijnen behandeld van het meest recente grote document van paus Franciscus: Amoris Laetitia, de vreugde van de liefde. Ter sprake komen o.a.: de ervaringen en uitdagingen van gezinnen, liefde in het huwelijk en de pastorale zorg in moeilijke gezinssituaties.

Lees meer

Theology-on-Tap

Een maal in de maand komen we met jong-volwassenen bij elkaar in de kroeg om informeel en onder het genot van een drankje met een spreker en met elkaar van gedachten te wisselen. Het betreft theologische, religieuze en maatschappelijke onderwerpen in hun onderlinge samenhang, die jonge mensen in de grote stad vandaag de dag bezig houden.

Lees meer

Gebedsnetwerk van de paus

Maandelijks vraagt de Paus christenen wereldwijd om te bidden voor intenties die hij zelf aanreikt. Dit gebedsnetwerk was vroeger bekend als “Apostolaat van het gebed” en is sinds de 19de eeuw toevertrouwd aan de jezuïeten. Zijn intenties worden aangereikt op een website met gebedsteksten en -methodiek, maar door middel van podcasts, video’s en via een speciale app.

Lees meer