Wie zingt, bidt tweemaal (H. Augustinus)

De eredienst van de Krijtberg wordt in de weekenden en bij bijzondere gelegenheden opgeluisterd door muziek.

Een aantal organisten bespeelt ons grote Adema-orgel, dat met zijn rondborstige klank de kerkruimte vult en de zang ondersteunt.

Koren

De Krijtberg-gemeenschap beschikt over een ‘klein koor’, dat om de week in de eerste zondagsmis zingt, en over een Gregoriaanse Schola Cantorum. Daarnaast zijn koren welkom om te zingen in onze eerste zondagsmis (aanvang 9.30 uur). Dit ‘gastkoor’ zingt dan vaste gezangen van de Mis, aangevuld met religieuze gezangen uit het eigen repertoire.

Bovenstaande maakt een rijke variatie in vieringen mogelijk, waar onze kerk trots op is.

Zowel het ‘klein koor’ als de Schola worden professioneel geleid, maar bestaan verder uitsluitend uit vrijwilligers, die hun tijd, talenten en enthousiasme ter beschikking stellen van de vieringen, en daar veel genoegen aan beleven.

Cantor

De cantor, Vincent de Lange, die tevens een professioneel cellist is, ondersteunt en enthousiasmeert de samenzang in de avondmissen op zaterdag en zondag, zodat alle aanwezigen hun stem kunnen lenen om respectievelijk de Engelstalige en Nederlandse liederen te doen klinken. Het orgel wordt in deze beide missen bespeeld door Willem Stroman.

 

Adema-orgel in de Krijtberg

Adema-orgel in de Krijtberg

 

Informatie of meedoen

Er is altijd plaats voor nieuwe zangers die zich bij onze koren willen aansluiten, “Ad maiorem Dei gloriam”, tot meerdere eer van God!

 

Zondagochtend H. Mis om 9.30 uur.

Heeft u belangstelling om te zingen in ons ‘klein koor'; of heeft u belangstelling om met uw eigen koor de vaste gezangen van de liturgie in deze H. Mis te zingen? Neem dan contact op met koster Gerwin Roffel.

 

Zondagochtend H. Mis om 11.00 uur.

Schola Cantorum van de Krijtberg: kom eens kijken en luisteren op zondagochtend om 11.00 uur of mail naar lbhmstuifbergen@gmail.com. De gezangen van de komende zondag, door onze Schola Cantorum, beluistert u ook op ons SoundCloud-profiel.

FOTO_LIGGEND14