Jezuïeten in de Lage Landen

De Sociëteit van Jezus in de Lage Landen:

wie, wat, waar en hoe

 

logo-NER+BSE

 

 

Gezellen van Jezus

De jezuïeten zijn een religieuze Orde binnen de Rooms Katholieke Kerk, gesticht door Ignatius van Loyola in 1540. Een ‘Orde’ is een gemeenschap van paters (mannen, die priester zijn gewijd) en broeders (mannen, die geen priester zijn), die leven en werken volgens een eigen regel en met een eigen spiritualiteit.De Sociëteit van Jezus telt thans zo ’n 17.000 jezuïeten, verspreid over 127 landen. Zij werken als leraar, geneesheer, journalist, parochiepriester, sterrenkundige, geestelijk begeleider, studentenpastor … 

Religieus leven

In het religieuze leven staan de geloften centraal. De evangelische raden, zoals ze tevens genoemd worden, geven niet alleen een uiterlijke vorm aan het leven van de jezuïet. Ze zijn vooral een doorlopende oproep om ons apostolisch leven, tot in de kleinste details, te enten op de persoon van Jezus Christus. Steeds weer en steeds meer. De grote teksten uit onze traditie geven een gemeenschappelijk richting aan. Maar in de beleving van iedere jezuïet afzonderlijk worden verschillende accenten gelegd in het zoeken naar dit steeds kwetsbare evenwicht, naar deze immer onvoorspelbare weg naar vreugde … 

Gezonden om te dienen

De heilige Ignatius liet er van meet af aan geen twijfel over bestaan. De door hem gestichte Orde heeft geen andere specialiteit dan “het helpen van de zielen”. Het inspelen op de noden van Kerk en samenleving, dat is door de eeuwen heen het oogmerk geweest van de jezuïeten. Vaak werd en wordt gewerkt daar waar anderen afwezig zijn of aan de grenzen. De bevoorrechte band met diegene die Ignatius graag “de plaatsvervanger van Christus op aarde” noemde maakt dat de Paus, tot op vandaag, regelmatig bijzondere zendingen geeft aan de Sociëteit.

Spiritualiteit

Ad majorem Dei gloriam, Ignatius’ devies dat alles gedaan moet worden ‘tot grotere eer van God’ geeft zijn voorkeur aan voor groei, voor procesmatig handelen: er is altijd meer mogelijk, grotere diepte, intenser liefde, vollediger overgave aan God. Het hoogste zul je nooit bereiken, maar je kunt wel vooruitgaan en een steeds beter dienaar worden van God. Het gaat daarbij niet om prestaties door grote wilskracht, maar om een manier van leven die uitdrukking geeft aan het verlangen en de wil om open te staan voor de invloed van Gods geest op het menselijk handelen. Gebed en leven raken en voeden elkaar dan voortdurend. De Geestelijke Oefeningen zijn het hart van de spiritualiteit van de jezuïeten en van de ruimere Ignatiaanse familie. God zoeken, vinden en dienen in alle dingen en mensen, midden in een mooie maar gebroken wereld. En dit samen met en voor vele andere mensen.