Gods woord heeft uitleg nodig
beuken_bijbel1_640

Lezen gelovigen de Bijbel niet erg selectief? Dat vroeg Guido Dierickx zich onlangs op Ignis af. Exegeet Wim Beuken schreef een reactie in twee delen. Deel 1: iedere tijd heeft zijn eigen ‘verstaanshorizon’.

Zo oud als de Bijbel zelf is de vraag hoe je hem moet uitleggen. Voor christenen vormt het verhaal van Jezus’ ontmoeting met de leerlingen op weg naar Emmaüs een leidraad: “Hij verklaarde hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, te beginnen bij Mozes en de Profeten.” (Lucas 24:27). Jezus weerlegde zelf het beeld van “degene die Israël zou bevrij­den”, zoals de leerlingen zich dat op grond van de Schriften gevormd hadden. Lees verder …

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator