Jos Moons SJ bij een beeld van Ignatius

Jos Moons SJ bij een beeld van Ignatius

 

 

Pater Jos Moons (1980) is in dienst van de katholieke theologiefaculteit in Tilburg/Utrecht. Hij bereidt daar een proefschrift voor in de systematische theologie (als aio), is studentenpastor, en doceert homiletiek; vgl. zijn online profiel.

In de Krijtberg is Jos Moons voorganger, predikant en betrokken bij de Meditatieve Mis.
 
 
 
 
 
 
Nikolaas Sintobin SJ

Nikolaas Sintobin SJ

 
 
 
 
Pater Nikolaas Sintobin is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Hij is thans overste van de Amsterdamse jezuïeten en vooral werkzaam als internetpastor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward Biemans SJ

Ward Biemans SJ

 

 

 

Pater Ward Biemans is kerkelijk assistent voor de Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de Ignatiaanse lekenbeweging in Nederland en Vlaanderen. Tevens is hij geestelijk begeleider van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, en eindredacteur van het tijdschrift ‘Jezuïeten’.

 

 

 
 
 
 
 
Bart van Emmerik SJ bij het beeld van Ignatius in het Ignatiushuis in Amsterdam

Bart van Emmerik SJ bij het beeld van Ignatius in het Ignatiushuis in Amsterdam

 

 

 

Pater Bart van Emmerik, geboren in Haarlem in 1962, ingetreden in de Sociëteit van Jezus in 1982, priester gewijd in 1993, is sinds 2013 directeur van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit,  werkend vanuit het pand Ignatiushuis.  Hij coördineert de verschillende teams van jezuïeten en hun medewerkers die in Vlaanderen en Nederland de Geestelijke Oefeningen en andere vormen van Ignatiaanse bezinning aanbieden. Met een Nederlands/Vlaams team biedt hij een traject aan voor groepen/teams, die de spirituele dimensie willen betrekken in hun werken en besluitvorming.

 

 

 

 

 

 

vanDael_02 (3)

Pater Peter van Dael SJ

 

 

 

Pater Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.