Laatste nieuws

Vieringen & Evenementen

ADVENT 2016

SAMEN BIDDEN EN ETEN

In deze Advent willen we ons concreet in gebed verbinden met de wereldkerk. Op donderdagochtend 1, 8, 15 en 22 december komen we om 7.30 uur samen in de Krijtberg om samen met de wereldwijde geloofsgemeenschap het morgengebed (Lauden) uit de Getijden te bidden. Voor wie wil is er na afloop een ontbijt beschikbaar in de pastorie.

De tekst, die gebeden zal worden, wordt in de kerk op een scherm geprojecteerd of u neemt uw eigen getijdenboek mee. Daarnaast is het digitaal beschikbaar via de website van de Tiltenberg of via de app, die zij uitgegeven hebben. Na de schriftlezing zal er een korte overweging gehouden worden en een paar minuten stilte. Dan wordt het gebed hervat.

ONLINE RETRAITE

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid deel te nemen aan de online adventsretraite van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit. Opgeven via de website IgnatiaansBidden.

advent2016-onlineretraite

Advent 2013: op de derde zondag (Gaudete) worden aan het begin van de mis 3 kaarsen van de adventskrans aangestoken

Advent 2013: op de derde zondag (Gaudete) worden aan het begin van de mis 3 kaarsen van de adventskrans aangestoken

Sacramenten

Doop kinderen

Door het doopsel worden kinderen in de kerkgemeenschap opgenomen. Als ouders geeft u zo het geloof, dat u zelf ook ontvangen heeft, weer door aan de volgende generatie.

Doopvieringen voor kinderen vinden in onze kerk individueel plaats gedurende vrijwel het gehele jaar.

Eerste Communie Kinderen

In het sacrament van de Eucharistie verdiepen we onze relatie met God, die in de doop begon.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar begint eind januari. De plechtige mis vindt plaats op Sacramentsdag, de 2e zondag na Pinksteren.

vormsel Kinderen

Het sacrament van het Heilig Vormsel is onze persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren: we ontvangen de Geest van God.

Het sacrament wordt op de zondag na Pinksteren toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. De voorbereiding hiervoor begint eind januari.

Huwelijk

Het huwelijksverbond van liefde en trouw tussen man en vrouw is een teken van Gods liefde en trouw voor de mensen. Gedurende het hele jaar bestaat de mogelijkheid in de Krijtberg een huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met een van de priesters.

Doop en vormsel volwassenen

Ieder najaar wordt in de Krijtberg een cursus aangeboden voor volwassenen, die belangstelling hebben voor de katholieke kerk. Deze geloofscursus loopt tot de Paaswake van het daaropvolgende jaar, waarin de sacramenten worden toegediend aan wie daarom vragen.

Ziekenzalving en Uitvaart

Een moeilijke periode in iemands leven en ook de laatste levensfase worden door de kerk sacramenteel ondersteund door de Ziekenzalving.

De Uitvaart is de kerkelijke afscheidsviering van de gelovige, wiens leven wij dankbaar gedenken en wiens toekomst wij aan God toevertrouwen.