Laatste nieuws

Vieringen & Evenementen

Sacramenten

Doop kinderen

 

 

 

Door het doopsel worden kinderen in de kerkgemeenschap opgenomen. Als ouders geeft u zo het geloof, dat u zelf ook ontvangen heeft, weer door aan de volgende generatie.

Eerste Communie Kinderen

 

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar begint ieder jaar eind januari. De viering van de Eerste Communie vindt plaats op Sacramentsdag, de 2e zondag na Pinksteren.

vormsel Kinderen

 

 

 

Het sacrament van het Vormsel wordt op de zondag na Pinksteren toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. De voorbereiding hiervoor begint eind januari.

Huwelijk

 

 

 

Gedurende vrijwel het hele jaar bestaat de mogelijkheid in de Krijtberg een huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met een van de priesters.

Doop en vormsel volwassenen

Ieder najaar wordt in de Krijtberg een cursus aangeboden voor volwassenen, die belangstelling hebben voor de katholieke kerk. In de Paaswake van het daaropvolgende jaar worden de sacramenten toegediend aan wie daarom vragen.

Uitvaart

 

 

 

Zoals God en de gemeenschap deel uitmaken van het leven van deze mens, zo nemen we ook als gelovige medemensen afscheid en geven aan God terug, wie we van Hem ontvangen hebben.